skip to main content


Online woordenboek voor het onderwijs

Het onderwijs is rijk aan specifieke onderwijsbegrippen en afkortingen. Maar wat betekenen deze onderwijsbegrippen precies en hoe hangen ze samen, in welke onderwijssector worden ze gebruikt en waar vind je de wettelijke basis van formele begrippen?

Deze website is het online woordenboek waar de publieke partijen zoals de PO-Raad, VO-raad en DUO die onderwijsbegrippen beschrijven, diverse onderwijsbegrippenlijsten bij elkaar brengen en ze vindbaar en zichtbaar maken voor iedereen die een onderwijsbegrip wil opzoeken met definities en andere belangrijke kenmerken. Dit online woordenboek maakt expliciet wat onderwijsbegrippen betekenen en hoe ze zich verhouden tot andere begrippen. De inhoud van de website wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt.

U kunt een begrip doorzoeken in alle aanwezige begrippenlijsten via de zoekbalk op de homepagina. Ook kunt u een begrip vinden in een geselecteerde begrippenlijst.

Kennisnet beheert de website en de verschillende organisaties zijn verantwoordelijk voor de inhoud en actualisering van de begrippenlijsten.

Over ons

Deze website onderwijsbegrippen.nl is ontwikkeld door Kennisnet. Kennisnet is voor scholen en instellingen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de gids en bouwer van het ICT-fundament. Vanuit onze gidsfunctie helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ICT in het onderwijs.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Stel die dan via het feedback-formulier.