skip to main content

Content taal

GEPREFEREERDE TERM
Aangeboden opleiding  
DEFINITIE
  • Omschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject.
NOTITIE
  • Het 'hoe' betreft de manier waarop het onderwijsproces is vormgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan de intensiteit waarin het onderwijs wordt gevolgd (voltijd, deeltijd, bol, bbl, leerweg), maar ook of er een specifieke onderwijsmethode in het onderwijs
BESCHRIJVING
  • Omschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject.
VOORBEELD
  • * de Master of Maritime Piloting opleiding bij Nederlandse Loodsencorporatie locatie Rotterdam * de Bacheloropleiding Criminologie aan de Universiteit Leiden
URI
http://example.org/taxonomies/ROSAGegevenssoorten#Aangeboden_opleiding
Download formaat: