skip to main content

Content taal

GEPREFEREERDE TERM
Jaarrekening  
DEFINITIE
  • De jaarrekening is onderdeel van de jaarverslaggving, en bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht en overige gegevens waaronder de vermelding van belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum en de niet in de balans opgenomen zaken.
BESCHRIJVING
  • De jaarrekening is onderdeel van de jaarverslaggving, en bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht en overige gegevens waaronder de vermelding van belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum en de niet in de balans opgenomen zaken.
URI
http://example.org/taxonomies/ROSAGegevenssoorten#Jaarrekening
Download formaat: